Radoslav A.

Radoslav A.
Ďakujeme Ekosad za nádherný stromček???
Po dlhých rokoch máme voňavý živý stromček?